Hoornaar

Uiterlijk

–  Gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 1.5 tot 2.5cm lang, darren 2 tot 3 cm.

–  2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de hoornaar kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels.

–  Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (wespentaille).

Ontwikkeling

–  Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 12 dagen; larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken; duur van ei tot volwassen dier 3 weken.

–  In Juli/augustus komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest op te paren; de darren sterven spoedig na de paring.

Leefwijze

–  Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen.

–  Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de hoornaars. Een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35cm.

–  Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag).

–  Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larven.

Schade/overlast

–  Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en pijnlijke steken toebrengen.

–  Het hoofdbestanddeel (Tox) van hoornaars bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaats vindt of als men overgevoelig voor is voor deze giftige stoffen.

–  Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis. Men kan bij allergie zelfs in een anafylactische schok raken..

Wering/preventie

–  Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren.

–  Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen.

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding