IPM knaagdierbeheersing

(Intergrated Pest Management)

Beheersen van knaagdierenpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N. en het KAD is hier hard aan gewerkt.Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certificatie schema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurdeHIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing) en Certificatieschema.Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB.

Zo gaan wij te werk.

Hebben wij jou al overtuigd? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan!

Help mij bestrijden!

Houben Ongediertebestrijding