Enkele wetenswaardigheden

Er zijn geen processierupsen in de bomen actief in de herfst en de winter  Rupsen zetten geen eitjes af – dat doet de vlinder  Vlinders vliegen van juli – september  Eitjes worden in pakketjes afgezet  Eitjes overwinteren en rupsen komen in april uit  Donkere...

Eikenmeeldauw (Erysiphe alphitoides)

Eikenmeeldauw ontstaat meestal na de 2de uitloop van de eiken (Sint Janslot). Eiken die kaalgevreten zijn door allerlei insecten zijn het meest vatbaar. Eikenmeeldauw onttrekt nutriënten uit de bladeren Bladeren verdorren = herfstlandschap in zomer  Bladeren...

Conclusie en prognose n.a.v. vangsten

De trendlijn is stijgende, ondanks daling 2019  Ook in 2017 een daling, die werd gevolgd door een stijging in 2018 De vangsten in 2019 geven aanleiding tot een te verwachten overlast van de eikenprocessierupsen in 2020, ondanks de daling in aantal gevangen vlinders...

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen. De komende periode zal de Onderzoeksraad de eerste...