De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen. De komende periode zal de Onderzoeksraad de eerste informatie verzamelen en op basis daarvan de verdere focus en afbakening van het onderzoek bepalen.

LTO Nederland vindt het positief dat ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid expertise wil aanwenden om stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers daarvan te verminderen. Alle kennis om dit soort drama’s in de toekomst te voorkomen, is welkom.

LTO werkt nauw samen met de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij en de overheid om tot brandveiligere stallen te komen. Onderzoek naar oorzaken en preventie van stalbranden maken een belangrijk onderdeel uit van het gezamenlijk opgestelde Actieplan Brandveilige Veestallen 2018 – 2022.

bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid / LTO Nederland, 10/10/19

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=217011&b=ah191011

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen. De komende periode zal de Onderzoeksraad de eerste informatie verzamelen en op basis daarvan de verdere focus en afbakening van het onderzoek bepalen.

LTO Nederland vindt het positief dat ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid expertise wil aanwenden om stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers daarvan te verminderen. Alle kennis om dit soort drama’s in de toekomst te voorkomen, is welkom.

LTO werkt nauw samen met de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij en de overheid om tot brandveiligere stallen te komen. Onderzoek naar oorzaken en preventie van stalbranden maken een belangrijk onderdeel uit van het gezamenlijk opgestelde Actieplan Brandveilige Veestallen 2018 – 2022.

bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid / LTO Nederland, 10/10/19

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=217011&b=ah191011

Houben Ongediertebestrijding